Výstavba nového úľa so včelou rodinou v projekte Včelia Stráž.

Viac o projekte a možnosti pomoci nájdete na:

https://www.adoptujsivcelu.cz/