včela medonosná

prečo vlastne včely?

 

 

Približne tretina

populácií včiel a motýľov klesá

PRIBLIŽNE 20%

ohrozených včiel je endemických

10% druhov včiel a motýľov je ohrozených

 

vcela_ilustration

Včela medonosná

Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom všetkých rastlín a bez nej by mohlo počas krátkej doby vyhynúť až 20 tisíc rastlinných druhov, ktoré by mali problém s rozmnožovaním. Bez včiel by mohlo prísť k narušeniu potravinového reťazca a ekosystému a tiež k poklesu biodiverzity, čo by mohlo ohroziť aj existenciu človeka. Väčšina ovocia, zeleniny a orechov, vrátane paradajok, slnečníc, uhoriek, kešu, cibule, kapusty, mandlí, citrusových plodov a bobúľ je opeľovaných včelami. Výnosy kávy, sójových bôbov a bavlny sú na nich priamo závislé.

Čo sú to opeľovače?

Len veľmi málo rastlín sa opeľuje samo, ostatné k opeleniu a vytváraniu semien potrebujú buď živočíchy, vietor alebo vodu. Okrem včiel a hmyzu medzi opeľovače zaraďujeme celú škálu drobných živočíchov, od netopierov, vtákov a jašteríc, ktoré z kvetov cucajú nektár, po opice, hlodavce a veverice. V Európe sú okrem včiel najčastejšími opeľovačmi pestrice, motýle, nočné motýle, osy a niektoré druhy chrobákov. Najznámejším druhom je domestikovaná včela medonosná, ktorá sa chová na med, vosk, propolis a iné včelárke produkty. Okrem nej v Európe existuje okolo dvetisíc divoko žijúcich druhov.

opelovanie

NAJUSILOVNEJŠIE OPEĽOVAČE

Včely

V Európe existuje až 2000 divoko žijúcich druhov čo predstavuje 10% všetkých druhov včiel na svete. Opeľovanie je prenos peľu (samčie pohlavné bunky rastlín) z tyčiniek na bliznu kvetov a umožňuje rozmnožovanie rastlín.

Apis mellifera
(alebo včela medonosná)

  • najznámejší druh včely
  • chová sa hlavne na med, ale aj iné včelárske produkty

Iné druhy opeľovania

  • samoopelenie
  • opelenie vetrom

 

vcela_detail

včely

Dôležitosť pre ekosystémy

Včely a iné opeľovače sú nesmierne dôležité pre naše ekosystémy. Úbytok opeľovačov so sebou môže priniesť aj úbytok alebo vyhynutie niektorých rastlín spoločne so zvieratami, ktoré na nich závisia. Do veľkej miery od nich závisí produkcia našich potravín. Vo svete všetkých živočíchov, včela patrí medzi vzácne výnimky, ktoré počas svojho života nepoškodia žiadnu rastlinu, ani nezabijú žiadneho iného tvora pre svoju obživu. Od nej závisí zrod nového semienka, z ktorého vyklíči rastlina. Opeľovanie poľnohospodárskych plodín a ovocných stromov znamená celosvetovo ročne ekonomický prínos v hodnote miliárd eur. Včelie produkty ako med, vosk, propolis, materská kašička majú významné postavenie v liečiteľstve, farmácii a kozmetike. Dôležitým argumentom prečo chrániť včelu viac než ostatných opeľovačov je to, že až 80 % rastlín, rozmnožujúcich sa opeľovaním, môžu opeľovať iba včely. Zaujímavosťou je, že takisto slúžia ako bioindikátori kvality životného prostredia, nakoľko sú mimoriadne citlivé voči škodlivým látkam. Z toho dôvodu sa používajú napríklad pri určovaní miest s výskytom kovov ako je mangán, meď či olovo.

Dôvody úbytku opeľovačov

Za syndrómom hromadného vymierania včelstva treba hľadať kombináciu nepriaznivých faktorov, akými sú parazitické roztoče, vírusy, baktérie, zlá výživa, genetika a úbytok prirodzených lokalít, v ktorých žijú. Pesticídy sa nachádzajú až na konci zoznamu. Intenzívne poľnohospodárstvo má za následok homogénnu krajinu, zaniká kvôli nemu rôznorodá pôvodná flóra a s ňou aj potrava a zdroje na hniezdenie. Opeľovače môžu zabíjať aj pesticídy a iné znečisťujúce látky. Preto je prioritou znižovanie ich používania. Pre včely sú obzvlášť nebezpečné invazívne cudzie druhy, ako je sršnička žltá (Vespa velutina) a choroby či paraziti. Ďalším faktorom sú zmeny podnebia, rastúce teploty a extrémne počasie.

VYUŽÍVANIE PôDY A zmena PRIRODZENéHO HOSPODáRSTVA

INTENZíVNE POľNOHOSPODáRSTVO A PESTICíDY

CUDZORODí PREDáTORI A NÁRAST POČTU CHORôB

hospodárske dopady

Niektoré plodiny sú závislé od opelenia včiel

V samotnej EÚ závisí (aspoň čiastočne) od opeľovania živočíchmi 84 % druhov plodín a 78 % druhov voľne rastúcich kvetov. Bez opelenia nemôžu vytvárať semená. Opeľovanie hmyzom alebo drobnými živočíchmi takisto prispieva k rôznorodosti a lepšej kvalite ovocia, zeleniny, orechov a semien.