PrIPOJ SA K NÁM

POMOC VČELÁM
AKO POMÁHAMEPODPOR PROJEKT

POČET ADOPTOVANÝCH VČIEL

2 185 714

tempered glass protector

O našom projekte pomoc včelám

Včely patria medzi najcennejšie bytosti na planéte a sú dôležité pre zachovanie potravinového reťazca ľudí a zvierat a pre udržanie biodiverzity vo voľnej prírode. Tak vznikla aj hlavná myšlienka tejto podpory. Chceli sme urobiť niečo viac, a preto sme sa rozhodli, že venujeme výťažok z každého predaného ochranného skla na pomoc včelám, rozvoj včelích spoločenstiev, stavbu nových úľov a tiež dôležitú osvetu. V spolupráci so slovenskými a českými včelármi venujeme časť výťažku z každého zakúpeného produktu na pomoc včelám, ktorých počet, žiaľ, rapídne klesá. 

Pomôžte s nami!

Prečo sme si vybrali práve včely?

Včely dramaticky ubúdajú a preto ich musíme chrániť. Aj vďaka každému, kto si zakúpil ochranné sklo TGP môžeme prispieť na ich ochranu.

Pomáhame včelám

Výťažok z každého predaného ochranného skla Tempered Glass Protector ide na podporu včelích spoločenstiev.

Projekty, ktoré sme podporili

Od roku 2019 sme už podporili viac ako 8 rôznych projektov v Čechách a na Slovensku. Snažíme sa vyhľadávať zmysluplné projekty, kde je pomoc naozaj potrebná.

glasshouse