Prostredníctvom projektu Adoptuj úľ sme venovali finančné prostriedky na pomoc včelám a podporili sme viacero projektov.